כתב אישום

דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה, מאמין כי תחום דיני העבודה, או אחד מתחומי המשפט החשובים. וזאת, כי הוא נוסד כדי להגן על העובד. רבים מאיתנו היו, יהיו או כרגע נמצאים במקומות עבודה. בין אם כמעסיק או כעובד. עו"ד דיני עבודה הוא בעל המקצוע שניתן לקרוא לו, כשרוצים לקבל בהירות לגבי עניינים שקרו במקום העבודה ולעמוד על הזכויות כחוק.

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות

השאירו פרטים

מה תפקידו של עורך דין לדיני עבודה?

עורך דין לענייני עבודה אחראי לייצוג עובדים ומעסקים בתהליכים משפטיים ובתביעות על רקע תעסוקתי, כמו:

  • זכויות סוציאליות
  • תשלומי שכר עבודה
  • זכויות עובדת בהריון
  • התפטרות ופיטורים

וכן הלאה.

אם כי, אין להתבלבל ולהניח שעורך דין לענייני עבודה, הוא חברו הטוב ביותר של המעסיק (או של העובד) רק בהינתן הרצון לקבל ייצוג משפטי בבתי המשפט. שכן עו"ד דיני עבודה יכול לתת ולהעניק שירות משפטי גם בשוטף. ובכך עורך דין דיני עבודה מהווה נדבך משפטי בר ערך בעסק נתון, כדי להדריך את המעסיק להתנהלות משפטית נכונה, כחוק, מלכתחילה.

דיני עבודה

איך עורך דין לענייני עבודה יכול לסייע עם התפטרות ו/או פיטורים?

כאמור, עורך דין לענייני עבודה יכול להיכנס לתמונה כאשר מתרחש אירוע תעסוקתי כלשהו, כמו התפטרות ופיטורים, שכר עבודה, וכן הלאה. כשמדברים על התפטרות ופיטורים, אנו דנים למעשה במצב בו יש הן לעובד והן למעסיק אי אילו זכויות וחובות שהסכימו עליהם בעת חתימת החוזה, המחויב מטעם חוקי העבודה. לדוגמה, באם מעסיק מבקש לסיים את תקופת העסקתו של עובד קיים, מתבקש כי יקיים הליך שימוע, תוך שהוא נותן התראה מספקת עבור העובד. לפי דיני החוק, על המעסיק לספק הסבר באשר להחלטתו לסיים את תקופת העסקת העובד. עוד נאמר, כי על המעסיק להיות קשוב לטענות העובד, באם הן עולות. כך שאנחנו כבר יכולים לראות דוגמא למקרה על רקע תעסוקתי, שיש בו מן הפרוטוקול. עו"ד דיני עבודה יכול להצביע על אי קיום או עצם קיומו של הפרוטוקול, במסגרת הליך משפטי. באם לא יקוים הפרוטוקול הראוי, וכראוי, העובד מועצם לדרוש את זכויותיו כחוק ואף לתבוע פיצויים, אולי עם עזרתו של עורך דין דיני עבודה.

מנגד, במקרה של פיטורים או התפטרות – יש גם את הצד השני. כאשר עובד מעוניין להפסיק את תקופת העסקתו, מתבקש ממנו להעניק למעסיק הודעה מוקדמת, שתתאים לתקופת העסקתו. עו"ד דיני עבודה יכול לציין שהדרישה בהודעה זו, מאפשרת למעסיק תקופת זמן מסוימת למצוא מחליף ואף לקיים חפיפה, במידת האפשר.  על כן, האם עורך דין לענייני עבודה יכול ואמור לייצג רק צד אחר של המטבע? לא בהכרח. מדובר בהחלטה מאוד אישית, ובהחלט ניתן למצוא עורכי דין לדיני עבודה אשר מייצגים את שני צידי המטבע, בהתאם לתיק הלקוח אשר בחרו לקבל. בתהליך משפטי אחד הם מייצגים את העובד, בתהליך אחר – את המעסיק. למעשה, אפשר שזה תורם להרחבת אופקיהם והבנת הניואנסים של תחום התמחותם.

עו"ד לענייני עבודה: שכר עבודה

במקרה אחר, נוכל לדסקס על ענייני שכר עבודה. עו"ד דיני עבודה יציין בנקל שהחוק אומר, שעל שכר להיות משולם עד ה-9 לכל חודש, עבור החודש שקדם לו. כאשר, ובאופן ברור, על השכר להיות זה, אשר הוסכם בהסכמת הצדדים. לא רק זאת, על השכר לעמוד בדרישות מינימום מסוימות, כפי שנקבע בחוק. היה והשכר איננו כפי שהוסכם או לא עומד בדרישות החוק, עורך דין לדיני עבודה יכול לעזור לעובד לממש את זכויותיו כחוק. עורך דין לענייני עבודה ידע לציין שאי תשלום השכר עד המועד הקבוע בחוק, מהווה הפרת החוק ונקרא הלנת שכר. הלנת שכר, חושפת ומאפשרת למעסיק לקבל תביעת פיצוי בנידון.

עו"ד דיני עבודה לא יעצור רק בנקודה זו, אלא ידע לאבחן באם העובד קיבל את כל הסעיפים המתבקשים מטעם תלוש השכר שלו, כולל תנאים סוציאליים, גמל שעות נוספות, תוספת תשלום עבור עבודה בשבת ובחג וכן הלאה מאפייני שכר. לא רק כפי המוסכם, אלא גם כפי המתבקש בחוק. וככל שעבד במועדים בהם יש תוספת שכר, וככל שבכלל עבד והיה זכאי לתוספות שכר מסוימות מטעם החוק ואף מטעם הסכמי עבודה פרטיים, עורך דיני לדיני עבודה ידע להצביע על התקלה ואף להביאה לכדי תיקון כדרך הליכים משפטיים.

עורך דין לענייני עבודה: זכויותיה של עובדת הריונית

מקרה משפטי נוסף על רקע תעסוקתי, הוא מימושן של זכויות עובדת בהריון. עו"ד לדיני עבודה יודע, שעל מנת לממש זכויותיהן של נשים עובדות הנמצאות בהריון, החוק קובע תקנים ותנאים כדי למנוע אפליות ולחזק את מעמדן במקומות עבודה מסוימים. לפי החוק, לנשים הריוניות הזכות להעדר מעבודתן למסוים מסוים של שעות, וזאת לעורך כל תקופת ההיריון. זאת כאשר מדובר בצורך לעשות בדיקות הריון. עורך דין לענייני עבודה יידע להגיד שאין זה מפחית משכרה של העובדת בשל היעדרותה לטובת בדיקות אלו. עוד, עורך דין לדיני עבודה יספר שהחוק שומר ומגן גם מפני פיטורין לאורך תקופת ההיריון ואפילו לתקופה של עד 60 ימים לאחר סופה של חופשת הלידה.

כלומר, מעסיק שירצה לפטר את העובדת ההריונית, או זו שילדה, במסגרת תקופת זמן קרובה דיו למועד הלידה – יצטרך לפנות למשרד הכלכלה לקבלת ההיתר לאותם פיטורין. שכן, אם לא יעשה זאת, כפי שעו"ד לדיני עבודה יספר, הדבר ייחשף אותו לתביעה. אם כן, עורך דיני לענייני עבודה יכול לייצג נשים הריוניות כדי לממש את זכויותיהן בחוק. יתרה מכך, עורך דין דיני עבודה יכול לייצג מעסיקים במסגרת הליכים לקבלת אותם היתרים לפיטורין, כמו גם במסגרת תהליכים משפטיים הקשורים לנושא זה. כפי שהצגנו בפסקאות הקודמות, עורך דין יכול לייצג, או לדעת איך זה מרגיש, לייצג את שני הצדדים – ובכך להבין את הפסיכולוגיה והניואנסים בחוק במידה רבה אף יותר.

תמיכה משפטית מטעם עורך דין לתאונות עבודה

ובנושא קצת אחר, עו"ד דיני עבודה יכול בהחלט להתמחות כעורך דין לתאונות עבודה. שכן, עורך דין לדיני עבודה יכול להיות זה המגיע ממשרד המטפל במגוון תאונות עבודה. בין אם מדובר על תאונות הקשורות לרשלנות המעביד, אובדן כושר עבודה, טעויות אנוש – וכן הלאה, כל עוד התרחשו במסגרת מקום העבודה. כך שאם יש אדם שעשה תאונה במסגרת הקשורה לתחום עבודתו, עורך דין לענייני עבודה יכול לסייע לממש את הזכויות כחוק הקשורות לנושא זה.

עורך דין מיומן לענייני עבודה, ידע אפילו להמליץ ללקוחותיו, כיצד נכון להם להתנהל במקרה של תאונות עבודה. עו"ד דיני עבודה, ידריך את לקוחותיו לפנות קודם כל למשרדו, או למשרד עו"ד לדיני עבודה שהם עובדים עימו, המתמחה בתאונות עבודה מייד לאחר השלמת התאונה (וקבלת תמיכה רפואית מספקת). כאשר לאחר מכן, לדווח למעסיק על התאונה, וזאת כדי לסמן "ווי" על הפרוטוקול המתבקש כחוק ולתמוך במימוש הזכויות כחוק. לאחר מכן, עורך הדין ידריך לרשום את שמות ופרטי האנשים שהיו עדים לתאונה, ואף לצלם כמו גם לתעד את אירוע התאונה עצמו.

עו"ד דיני עבודה יכול להמליץ, שבאם היה מדובר בתאונה ברמה חמורה יחסית, ניתן לדרוש לזמן חוקר של משרד העבודה ואף לדרוש לקבל את הדו"ח לאחר שהדו"ח יושלם. עוד, עורך דין לדיני עבודה יכול להמליץ, שאם יהיו בדיקות MRI, CT, וכן הלאה – על הלקוח לשמור את כל המסמכים הרפואיים שקיבל, כולל דיסקים של בדיקות. באופן דומה, ימליץ עורך דין לענייני עבודה לשמור קבלות, תעודות, חשבוניות וכל הוכחת תשלום אחרת עבור הוצאות שיצאו לטובת טיפול בפציעה או קשורות אליה בדרך כלשהי. ואף צעדים נוספים, שיוכלו לסייע ללקוחת עורך דין לתאונות עבודה לממש את זכויותיהם כחוק.

לייעוץ דיני עבודה ללא התחייבות

השאירו פרטים

מאמרים דיני עבודה