כתב אישום

זכויות האדם הקשורות לדיני עבודה

זכויות האדם הקשורות לדיני עבודה

הזכות לעבוד משפיעה על זכויות רבות אחרות כמו הזכות לחינוך, לבריאות ולתרבות. מימוש הזכות לעבוד חשוב לא רק לפרנסת הפרט, אלא גם להתפתחותו האישית ולכבודו, כמו גם לקידום שליו של החברה. מנגד, הזכות לעבוד, מעצם מהותה, יוצרת תלות כלשהי של העובד במעסיק. שיכולה ליצור מערכת יחסים לא שוויונית.

כדי להגן על המועסקים וליצור מגרש שוויוני יותר, לעובדים יש זכות להתאגד, זכות לשבות וזכות להתארגן ולנהל משא ומתן קולקטיבי. זכויות אלה קשורות גם לזכויות הסוציאליות. אגב, גם מועסקים מחו״ל עם אשרות עבודה למומחים זרים, זכאים לקבל את הזכויות הסוציאליות שמקבלים העובדים הישראלים.

על הזכויות הנוגעות לעבודה

הזכות לעבוד, במובנה הרחב, מרמזת על שני מרכיבים:

 • הזכות להשתלב בתעסוקה – מקיף את הגורמים הנכנסים לפעולה בהקשר של גישה לעבודה, כגון: השכלה, הכשרה מקצועית ורמות אבטלה.
 • הזכות שהתעסוקה לא תישלל שלא בצדק – עוסק בסוגיות הנוגעות לביטחון תעסוקתי, כמו ביטחון מפני פיטורים שלא בצדק.

המרכיבים העיקריים של הזכות לעבוד הם גישה לתעסוקה, חופש מעבודת כפייה וביטחון עובדים. מרכיבים חשובים נוספים בזכות לעבוד, הם:

 • החופש לעבוד, חופש בחירה בעיסוק או חופש בחירה במקום ביצוע העבודה.
 • הזכות להתפרנס מעבודה לפי בחירתו של הפרט, כוללת את החופש לבסס את צורת ההעסקה שלו עצמו, כשכיר או כעצמאי.
 • הזכות לשירותי תעסוקה חינם, הזכות לעבוד מפורשת כמחויבותה של המדינה לנקוט במאמצים מתמשכים כדי להבטיח תעסוקה מלאה. מאמצים שכאלה כוללים גיבוש מדיניות לקידום וליישום תעסוקה ולקידום תוכניות לחינוך טכני ומקצועי, במטרה להגדיל את רמת התעסוקה ולהציע גישה חופשית למידע ולעזרה בחיפוש עבודה.
 • הזכות לתנאי עבודה בטוחים ובריאים, מתייחסת לימי המנוחה, לחופשות ולשעות עבודה סבירות.
 • הזכות לעבודה, הזכות לא להיות מפוטרים באופן שרירותי והזכות להגנה מפני אבטלה.

כמו בכולל הזכויות החברתיות-כלכליות, עיקרון אי-ההפליה הוא מימד חשוב גם ב׳זכות לעבוד׳ והוא גורר אי-אפליה בגיוס כוח אדם, ברמת השכר, באפשרויות הקידום ועוד.

סטנדרטים בינלאומיים

להלן דוגמאות לתקנים בינלאומיים ולאמנות, העוסקים בזכות לעבוד ובזכויות העובדים.

 • ההצהרה הבינלאומית של זכויות האדם, ה-UDHR (The Universal Declaration of Human Rights):
  • סעיף 23 קובע את הזכות לעבוד, את הזכות לשכר שווה עבור עבודה שווה.
  • סעיף 24 קובע שלכל אחד יש זכות למנוחה ולפנאי, להגבלות סבירות של שעות העבודה ולחופשות תקופתיות בשכר.
 • ההצהרה של ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights):
  • סעיפים 6,7 מפתחים זכויות אלה עוד יותר, ומתייחסים לחיוניות של הזכות לעבוד עם תנאי עבודה צודקים ונוחים.
  • סעיף 11 קובע כי מדינות ינקטו בכל האמצעים המתאימים לביטול אפליית נשים בתחום התעסוקה.
 • הצהרת ה-CRC (The Committee on the Rights of the Child):
 • סעיף 32 קובע תנאי עבודה לילדים כדי להגן עליהם מפני ניצול כלכלי ומעבודה שתפגע בחינוך, בבריאות ובהתפתחות שלהם.

הכתבה בשיתוף אלקבץ כהן משרד עורכי דין

שיתוף

מאמרים נוספים

האם אפשר לבטל נקודות תעבורה?

אם קיבלתם דוח עם נקודות וחשבתם על איך הכי כדאי לבטל אותן אם בכלל, ריכזנו עבורכם את כל האפשרויות שיש. חשוב לדעת שכדאי ורצוי להימנע

פרסמו אצלינו