כתב אישום

זכויות עובד שפוטר

זכויות עובד שפוטר

פיטורין הם חלק בלתי נמנע מחיי העובד. אך מהם הזכויות שלך כעובד שפוטר? במאמר זה, אנו נעבור על הזכויות השונות שלך.

זכויות בזמן התראה

זכות לשכר

במהלך תקופת ההתראה, אתה זכאי לשכר שלם. זה כולל את כל התוספות והקיצובים שהיו מגיעים לך אילו היית עובד.

זכות לחופשה

אתה זכאי לקבל תמורה כספית עבור ימי החופשה שלא נוצלו במהלך תקופת ההתראה.

זכויות לאחר פיטורין

פיצויי פיטורין

אתה זכאי לקבל פיצויים עבור שנות השירות שלך. הסכום מחושב בהתאם למשך השירות ולשכר החודשי שלך.

קרן השתלמות

אתה זכאי לקבל את קרן השתלמות שלך, שהיא חלק מהשכר שנפקד במהלך שנות השירות שלך.

זכויות במקרה של פיטורין בלתי חוקי

פיצויים נוספים

אם הפיטורין שלך היו בלתי חוקיים, אתה זכאי לפיצויים נוספים. זה יכול לכלול פיצויים מוראליים ופיצויים עבור הפסד שכר.

תביעה לבית המשפט

אתה יכול להגיש תביעה לבית המשפט אם אתה מאמין שהפיטורין שלך היו בלתי חוקיים.

זכויות במקרה של פיטורין עקב פשיטת רגל

פיצויים מהמדינה

אם החברה שבה עבדת הולכת לפשיטת רגל, אתה זכאי לקבל פיצויים מהמדינה.

קרן השתלמות

אתה זכאי לקבל את קרן השתלמות שלך, אף אם החברה הולכת לפשיטת רגל.

זכויות במקרה של פיטורין עקב חרדה

פיצויים מהמדינה

אם פוטרת בגלל חרדה, אתה זכאי לקבל פיצויים מהמדינה.

קרן השתלמות

אתה זכאי לקבל את קרן השתלמות שלך, אף אם פוטרת בגלל חרדה.

סיכום ומסקנות

כעובד שפוטר, יש לך מגוון זכויות. חשוב לדעת את הזכויות שלך ולדאוג לקבל את מה שמגיע לך.

שיתוף

מאמרים נוספים

זכויות האדם הקשורות לדיני עבודה

זכויות האדם הקשורות לדיני עבודה

הזכות לעבוד משפיעה על זכויות רבות אחרות כמו הזכות לחינוך, לבריאות ולתרבות. מימוש הזכות לעבוד חשוב לא רק לפרנסת הפרט, אלא גם להתפתחותו האישית ולכבודו,

דיני עבודה

חוקים בדיני עבודה

מאמר זה חוקר את העולם הרב-גוני של דיני העבודה, ומעמיק במורכבויות השולטות ביחסי עבודה ברחבי העולם. מהבנת מהות דיני העבודה, הזכויות וההגנות שהוא מציע לעובדים,

פרסמו אצלינו